Tuyển dụng lao động phổ thông

Lao động thủ công hoặc công việc thủ công là công việc thể chất được thực hiện bởi con người, đặc biệt là trái ngược với công việc được thực hiện bằng máy móc và công việc được thực hiện bởi động vật làm việc

tuyen-dung

Gói 1 Tuyển thường
( không gấp )

Bên A báo trước bên B nhu cầu tuyển dụng trước 15 ngày: theo chi phí tuyển dụng theo chi phí ghi bên dưới và có ứng viên đến phỏng vấn bên A sau 2-3 tuần .
home_betheme_featurebox_2

Gói 2 Tuyển gấp

Bên A báo bên B cần người ngay ( tính từ thời điểm bên A chuyển cọc thì bên B phải tuyển người ngay ): theo chi phí ghi bên dưới và có ứng viên đến phỏng vấn liên tục trong 1 tuần

* Lưu ý: Trường hợp bên A đăng ký gói 2 nhưng bên B không đáp ứng được trong 1 tuần thì chi phí sẽ tính theo Gói 1.

Bảo hành dịch vụ:

  • Trong trường hợp ứng viên trúng tuyển tự ý thôi việc hoặc bị cho thôi việc trong vòng 30 ngày kể từ ngày ứng viên bắt đầu làm việc vì những lý do liên quan đến sự phù hợp của ứng viên với công việc hay năng lực của ứng viên, Bên B sẽ tuyển dụng thay thế 01 ứng viên phù hợp khác cho Bên A và không tính phí ( Người thay thế sẽ được bên B chuyển đến bên A từ 1-2 ngày kể từ ngày bên A thông báo). Việc thay thế miễn phí này chỉ được thực hiện khi Bên A đã thanh toán đúng thời hạn trong vòng 07 ngày kể từ ngày ứng viên được tuyển chọn đầu tiên bắt đầu làm việc.
  • Việc bảo hành này không được áp dụng khi ứng viên được chọn bị cho thôi việc do Bên A thay đổi cơ cấu tổ chức, cắt giảm vị trí tuyển dụng, bàn giao nhiệm vụ khác hoặc có sự thay đổi trọng yếu về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi so với thỏa thuận ban đầu.
 

  • Kéo thả các tệp yêu cầu vào đây
    Max. file size: 512 MB.

     

    +100 KHÁCH HÀNG RẤT HÀI LÒNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ