ACE Watch HN – Tuyển 10 Nhân viên bán hàng tại showroom